Digital utställning på EWRC

Digital utställning på EWRC

Kolla in Interreg Sverige-Norges digitala utställning ”Cooperation as a learning experience”på European Week of Regions and Cities (EWRC).

Om utställningen
”At Interreg Sweden-Norway, we are passionate about collaboration across borders, and how it can create positive emergent phenomenons. In our exhibition you will take part of successful cross-border collaborations, read and watch films about cooperation as a learning experience, and how it can unfold in a multimodal way – linking individual and society, public and private enterprises, innovation and conventional wisdom. We believe it all comes down to the human aspect of actually working together to create change.”

Om EWRC
EWRC är ett årligt evenemang där lokal och regional nivå diskuterar, exemplifierar och visar sin förmåga att skapa tillväxt och arbetstillfällen genom implementering av EU:s sammanhållningspolitik. I år är evenemanget helt digitalt och pågår under tre veckor med olika teman. Interreg Sverige-Norge deltar 12-16 oktober 2020 under temat sammanhållning och samarbete.

Den 14 oktober arrangerades ett seminarium på EWRC. Se det här i efterhand.