Semestra virtuellt i Inre Skandinavien

Semestra virtuellt i Inre Skandinavien

Inre Skandinavien utvecklar besöksmål

Projektet GEARS syftade till att med hjälp av en underutnyttjad resurs i form av geologiska naturvärden, bidra till att utveckla besöksmålen, besöksnäringen och naturförvaltningen med bibehållen bevarandestatus för känsliga miljöer. Fallstudier har genomförts inom tre geografiska områden: Folldal, Fulufjället samt Siljansringen.

Resultat

Några resultat som nåtts är:
• En gemensam geologisk utvecklingsberättelse och förslag till förmedlingsmetoder för geologiskt arv.
• Underlag och projektplaner till nya utställningar och information i nasjonalparksenteret i Folldal och i naturumen Fulufjället och Dalarna.
• Informationsmaterial som riktar sig till allmänheten.
• Platsspecifika skötselförslag, som kan tjäna som vägledning till handläggare som arbetar med förvaltning och utbildning.

Arbetsmaterial som framställts finns nu tillgängligt för fortsättningsprojektet GNIST (Geologiskt arv i Naturbaserad Innovation för Skandinavisk Turism) att bygga vidare på. Inom projektet GNIST lyfter man fram det geologiska arvet i Inre Skandinavien och dess potential för besöksnäringen. Inre Skandinavien har flera geologiskt intressanta besöksmål att utforska och upptäcka.

Se besöksmålen på plats eller i VR-miljö

Jutulhogget er et kjent norsk gjeld dannet av frådende vannmasser som fant ny vei mot havet da en isdemning kollapset mot slutten av siste istid. Canyonen er 2,4 kilometer lang, 200 meter bred og har en dybde på opp til 300 meter. I prosjektet är det laget en VR-sti der man kan foreta en virtuell tur i området.

Geologin kring Fulufjällets nationalpark knyter samman Norge och Sverige. På den svenska sidan kan du bland annat besöka ett av Sveriges högsta vattenfall, Njupeskär som är 93 meter högt. I området kan du även passa på att besöka Fulufjällets naturum där du kan ta en fika och lära dig mer om områdets geologiska historia. Fulufjell nasjonalpark er spennende, også fra norsk side av grensen. Selve det flate platået med store mengder blokkmark er et fascinerende landskap å bevege seg i. På norsk side er det også fint å besøke rasteplassen ved Bråtafallet, der man i tillegg til de flotte strykene i elva også kan oppleve sandstein formet av vind- og vannbølger – for flere hundre millioner år siden.

Det går knappast att tala om geologi i Dalarna utan att också nämna Siljansringen, en krater på ca 50 km i diameter. För ca 380 miljoner år sedan slog en meteorit ner och ställde berggrunden på ända. I naturreservatet Styggforsen kan du se tydliga spår av denna dramatiska händelse. Här står lager av skiffer, kalksten och sandsten på högkant till följd av meteoritnedslaget.

Lenger vest på norsk side kan man også besøke Folldal Gruver. Også her är det laget en virtuell tur som kan gjennmoføres før man besøker området.

Bli med på VR-tur!