Lyssna på Pilgrimspodden i sommar!

Lyssna på Pilgrimspodden i sommar!

Lättlyssnat om helgon, natur och kultur

Under medeltiden var S:t Olavsleden från Selånger till Nidaros, det vill säga Trondheim, ett av Europas största pilgrimsmål. I projektet Pilgrim utan gränser arbetar man med att levandegöra det natur- och kulturhistoriska arvet för att göra S:t Olavsleden till en attraktiv och populär pilgrimsled igen. Som ett led i att tillgängliggöra informationen om S:t Olav har projektet lanserat Pilgrimspodden där vetenskapsjournalisten Nils Johan Tjärnlund samtalar med forskare om olika ämnen kopplade till S:t Olav.  I höst kan vi se fram emot nya spännande avsnitt.

Vid de nyetablerade pilgrimscentren i Selånger, Borgsjö, Gällö, Frösön och Stiklestad kommer också utställningen ”I spåren av S:t Olav” att visas. Utställningen omfattar tiden efter slaget vid Stiklestad och ger en inblick i medeltida helgonkulter och vad S:t Olav har betytt för Norge som nationalhelgon.

projektets hemsida hittar du information om utställningar och pilgrimsvandringar.