GEARS på exkursion bland gruvor och fjäll

GEARS på exkursion bland gruvor och fjäll

Geologisk arv i Indre Skandinavia (GEARS) undersöker det geologiska arvet i Hedmark och Dalarna närmare. Detta för att göra data tillgänglig för förvaltning av det geologiska arvet men även för besöksnäringen, så det kan förmedlas till och upplevas av turister. Projektet fokuserar på geologiska upplevelser i de tre områdena Folldal gruver, Fulufjället och Siljansringen.

Se presentationsfilmen om GEARS från projektets exkursion till Folldal gruver här.