Vältel utvecklar sjukvården

Vältel utvecklar sjukvården

Målet med Vältel är att skapa en långsiktig arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte där man kan testa och utvärdera lösningar som kan hjälpa till att lösa hälso- och vårdutmaningar i Jämtland Härjedalen och Nord-Trøndelag med hjälp av välfärdsteknik.

Vältel har redan infört läkarbesök via nätet i Sverige, mobil röntgen i Norge och digital tillsyn i Sverige och Norge. Flera tester och implementeringar är igång som exempelvis en app för att utbilda sjuksköterskor och hemmonitorering för personer med kroniska sjukdomstillstånd som högt blodtryck, hjärtsvikt, ångest, depression och diabetes via ett digitalt system.

Vältel drivs av Region Jämtland Härjedalen och Helse Nord-Trøndelag och kommuner i Jämtland Härjedalen, kommuner i Nord-Trøndelag och företag i både Sverige och Norge är också med i Vältel. Projektet startade i augusti 2016 och löper till augusti 2019.

Se en film om projektet här