Nordiska bin får luft under vingarna

Nordiska bin får luft under vingarna

Nordens Ark och Norges Birøkterlag driver tillsammans Interreg-projektet ”Bistånd till nordiska bin – unik resurs för framtidens ekosystemtjänster” som handlar om fyra olika honungsbins egenskaper som pollinatörer i naturen.

Under 2020 och 2021 kommer det ursprungliga nordiska biet stå i fokus för spännande forskning. En viktig del av projektet går ut på att förmedla information om bin och deras roll som pollinatörer i ekosystemen.

I ett norsk-svenskt samarbete ska det nordiska biets egenskaper (flygtid, temperaturkrav, polleninsamling mm) jämföras med tre andra underarter av honungsbin som idag hålls i odling idag. Samtliga fyra underarter kommer att hållas på Nordens Ark och på tre andra bigårdar i Norge och Sverige.

– Det är en stor satsning på att öka kunskapen om våra tama pollinatörer, säger Mats Niklasson, vetenskaplig ledare på Nordens Ark. Vad vi vet är det första gången en liknande, objektiv undersökning görs där vårt härdiga, nordiska bi ingår.

Projektet leds av Nordens Ark och Norges Birökterlag. I projektet ingår också Skövde högskola, Göteborgs universitet och Umeå universitet samt föreningen NordBi.