Girl power i musikbranschen

Girl power i musikbranschen

Musikhögskolan Ingesund, som är en del av projeket MECO (Music Ecosystems Inner Scandinavia), startar nu upp ett mentorsprogram för kvinnor och ickebinära. Musikbranschen är mansdominerad och detta är ett sätt att lyfta genusrelaterade frågor i utbildningen, men det blir också ett forum för att diskutera idéer och tankar runt skapande och nätverkande säger Carl Utbult, ämnesföreträdare för musik- och ljudproduktion, Musikhögskolan Ingesund.

Det råder heller ingen brist på kompetenta kvinnliga upphovspersoner och musikproducenter som kan vägleda studenterna. Initiativet har mottagits mycket positivt hos de tillfrågade mentorerna säger Carl Utbult nöjt, vilket såklart känns extra roligt. Det tyder också på att ett sådant mentorsprogram behövs och är efterlängtat. Det går också helt i linje med den typ av initiativ vi strävar efter inom MECO-projektet. Initiativ som syftar till att stärka utbildningarna och genom det även stärka den lokala musikbranschen. I detta fall även göra branschen mer jämställd.

Mentorsprogrammet kommer att erbjudas inom det nyligen inrättade Musikproduktionsprogrammet och varar ett läsår med start hösten 2020.

Läs mer här:

www.m-eco.no

www.kau.se/mhi/nyheter/mentorprogram-ska-starka-kvinnor-och-ickebinara-inom-mansdominerad-musikindustri

www.vf.se/2020/04/09/nytt-mentorprogram-ska-starka-kvinnliga-musikskapare-i-varmland/