Goda samarbeten mellan skola och näringsliv

Goda samarbeten mellan skola och näringsliv

Samverkan mellan utbildningssektorn och näringslivet är värdefullt för hela samhället. För att studenter ska kunna drömma om olika karriärmöjligheter och sedan gå vidare till att göra medvetna utbildnings- och yrkesval måste de ha kunskaper om hur arbetsmarknaden ser ut både i sitt lokalsamhälle och över gränsen.

Unga Möjligheter är projektet som ger Ung Företagsamhet Fyrbodal och Ungt Entreprenørskap Viken rätt verktyg för att utveckla organisationen och skapa förutsättningar för ett långsiktigt samarbete mellan skola och näringsliv. Vill ni se hur? Kika in på länken här nedan och kolla in filmerna – det kommer att fyllas på under projektets gång.

Läs mer om projektet och se deras filmer här: https://ungforetagsamhet.se/fyrbodal/unga-mojligheter