Från oljebaserad ekonomi till hållbar bioekonomi

Från oljebaserad ekonomi till hållbar bioekonomi

Projektet The Bioeconomy Region har arbetat för att stärka de regionala aktörernas möjligheter att ställa om till bioekonomi. En resurseffektivare ekonomi grundad på förnybara råvaror producerade genom en hållbar användning av ekonomitjänster från mark till vatten. Målet har varit att visa på hur biobaserade produkter och tjänster från skogsbaserad råvaror kan bidra till små och medelstora företags tillväxt och effektivare kommersialisering. Genom att koppla samman forskningsinstitut, utbildningsinstitut och innovationsaktörer med små och medelstora företag påskyndades introduktionen av nya biobaserade varor och tjänster i regionen.

Projektet har arbetat med tre fokusområden: Hållbart byggande i trä, Innovationer från skogen samt Fossilfria förpackningar och emballage. Arbetet har lett till ett ökat hållbart byggande i trä som tar sikte på hela värdekedjan från skog till byggnation. Genom att stimulera till nya gröna innovationer  har projektet bidragit till att biobaserade material som kan ersätta oljebaserade produkter har kommit ut på marknaden. Projektet har även bidragit till att utveckla flera nya samarbetsmodeller som kommer att användas inom andra projekt.

Vill du lära dig mer om hur resultaten i projektet? Läs mer i projektets slutrapport.