Godkända projekt i första utlysningen

Godkända projekt i första utlysningen

20 projekt beviljade i första utlysnigen Interreg Sverige Norge 2014-2020

Syftet med Interreg Sverige-Norge 2014–2020 är att bidra till att regioner från Sverige och Norge arbetar tillsammans och lär av varandra genom gemensamma projekt och nätverk.

I den första utlysningen blev 20 projekt prioriterade. Av programmets totala budget har nästan 25% beslutats.

Nästa utlysningsperiod är 10 augusti till 15 september.

Läs mer här: Pågående projekt