16 nya projektansökningar inkomna!

16 nya projektansökningar inkomna!

Igår, den 15 september, stängde vi den andra ansökningsomgången för denna programperiod.

Vi fick 16 ansökningar om stöd till projekt och två som gällde förstudier.

Slutgiltigt besked om projekten får stöd eller inte ges i månadsskiftet november/december.

Nästa utlysningsperiod för ansökan om projektmedel är 12 januari till 19 februari 2016.

Ansökan om förstudier kan göras året runt. Vi rekommenderar att du skickar in ansökan om förstuider vid andra tider än de som gäller för projektansökningar. Vi har mer tid för att behandla förstudierna då.

/Sekretariaten i Norge och Sverige