Gränslöst entreprenörskap

Gränslöst entreprenörskap

I projektet Gränslöst entreprenörskap – entreprenörskap mellan skola och näringsliv över landsgränser har Ung Företagsamhet och Ungt Entreprenørskap i Dalarna, Värmland, Hedmark och Akershus arbetat för att stärka och öka kvaliteten på elevernas UF- och UB-företag genom kunskapsöverföring och förbättrade nätverk mellan näringslivsmentorer och eleverna.

Projektet har bland annat tagit fram en mentor/rådgivarmanual. Manualen har överlämnats till nationella UF-kansliet och finns nu att användas för alla rådgivare, elever och lärare i Sverige. Den ingår också som utbildningsmaterial för nya lärare i Sverige som går UF:s grundutbildning. Även till norska nationella kansliet är manualen överlämnad och dem avser lansera den för samtliga mentorer, elever och lärare som arbetar med UB i Norge.

Projektet har nu avslutats och här du kan ta del av slutrapporten om fler resultat från det gränsöverskridande samarbetet.