Halvveis i CriseIT 2

Halvveis i CriseIT 2

Hva har skjedd, hva skjer, hva kommer til å skje i Crise IT 2? Les halvveissummeringen her: https://www.criseit.org/halvtid/

Karlstads Universitet, Høgskolen i Innlandet og flere samarbeidspartnere jobber i CriseIT 2 med å utvikle metoder og digitale verktøy for god kriseberedskap på tvers av grensen.

Prosjektet har som mål å bygge opp en kunnskapsbase som kommuner og andre relevante aktører kan dra nytte av. Dette har blant annet resultert i flere IKT-verktøy som gjør det mulig å øve beredskapen oftere, bedre, billigere og på tvers av grensen. Prosjektet er nå i en fase der man tester, forfiner og videreutvikler verktøyet og metodikken.