Hallå där Jenny Karlsson, projektledare för Music Ecosystems Inner Scandinavia…

Hallå där Jenny Karlsson, projektledare för Music Ecosystems Inner Scandinavia…

… du är sedan årsskiftet projektledare för MECO, Music Ecosystems Inner Scandinavia, hur går det och vad handlar projektet om?

– Tack, det går bra! Vi är nu halvvägs i det EU-finansierade Interregprojektet som genomförs i samverkan med norska Høgskolen i Innlandet och Studiefrämjandet och med finansiellt stöd från Region Värmland, Arvika kommun och Hedmark fylkeskommune i Norge. Det övergripande syftet är att utifrån digitaliserade användar- och platsupplevelser genomlysa, innovera och optimera musiktjänsteekosystemen i Inre Skandinavien.

Kan du ge några exempel på vad ni gjort i projektet?
– Vi har genomfört observationer, intervjuer och fältarbete inom musikbranschen för att samla data och bygga nätverk. Vi har skapat plattformar och arrangerar kontinuerligt aktiviteter, exempelvis Meco music camp, inspirationsfrukostar och starta-eget-kvällar, där deltagarna kan få inspiration, ta del av ny kunskap och nätverka. Vi har etablerat ett Music Innovation Lab där vi arrangerar träffar och workshops för inspiration och möjlighet att skapa musik tillsammans. Vi har startat ett mentorprogram för kvinnliga och ickebinära studenter vid Musikhögskolan Ingesund där de får möjlighet att diskutera genusrelaterade frågor, nätverkande och hur det är att vara kvinna i en mansdominerad bransch, men också dela idéer och tankar gällande skapande. Just nu genomför vi en enkätundersökning för att ta reda på hur olika aktörer inom musik- och eventbranschen påverkas av coronapandemin, vad som behövs för att kunna hantera detta och hur situationen kan leda till utveckling av branschen.

Vilka deltar i aktiviteterna?
– Olika aktörer inom, eller i relation till, musik- och eventbranschen, till exempel experter, coacher eller etablerade låtskrivare. Det är också nya aktörer och musikstudenter i Värmland och Hedmark som vill etablera sig i branschen. Under sommaren kommer vi också att se ett nytt spännande samarbete med spelutvecklarcommunityt The Great Journey där musiker och spelutvecklare träffas online för att samskapa musik till spel.

Vad hoppas ni att projektet ska leda till?
– Det huvudsakliga målet är att skapa långsiktigt positiva effekter som ger ett mer inkluderande musik- och kulturliv samt en ökad tillväxt i regionen.

Vad forskar du om just nu?
– Jag arbetar med tre studier, en av dessa är studien kopplad till coronapandemin. Min andra studie handlar om fansens roll i musikbranschen. Där studerar jag på användningen av sociala medier och interaktionen mellan artist och fans. Syftet är att skapa förståelse för vad som skapar värde för fans, kunskap som kan användas vid utformning av tjänster och marknadsföring, men också för att skapa hållbara relationer mellan musikaktörer och fans. Min tredje studie handlar om hur olika typer av aktörer samverkar i ett så kallat musiktjänsteekosystem. Vi har intervjuat musikaktörer i Sverige och Norge för att förstå vad som driver musikaktörer från att vara i utkanten av musiktjänsteekosystemet, som nykomlingar i branschen, till att bli centrala aktörer. Många beskriver musikbranschen som en politisk process där olika aktörers intressen ”förhandlas” och där det är viktigt att känna rätt personer. Vi är intresserade av vilka hinder som finns för att lära och utvecklas, samt vad som gör att vissa lyckas. Musikbranschen är en fantastisk kontext att forska på. Det är en bransch i transformation med många utmaningar och möjligheter för aktörer i branschen, men också för oss forskare.