Innovativ vård i Nordens Gröna Bälte

Innovativ vård i Nordens Gröna Bälte

Trøndelag, Jämtland Härjedalen och Västernorrland har många gemensamma utmaningar, såsom en åldrande befolkning spridd över stora geografiska avstånd. Regionerna vill erbjuda en jämlik vård både idag och i framtiden men med ökad livslängd, fler antal äldre och en förväntad ökning av kroniska sjukdomar måste regionerna hitta nya sätt att behandla patienter. Detta jobbar regionerna tillsammans med i projektet VälTeL – Mixed Zone för välfärdsteknologiska TestLab.

Ett exempel på en innovation som utvecklats inom VälTel är ”Mobil röntgen i Namdalen”, där patienter i norra Trøndelag kan få röntgenundersökning i sin närmiljö. Ett annat exempel är Ragunda primärvårdsområde som tillsammans med företaget ImagineCare har utvecklat ett egenvårdsstöd i form av en app. Genom appen kan personer med kroniska sjukdomar själva göra mätningar och få direkt återkoppling på sina hälsodata och kommunicera med vårdpersonal via text, telefon eller video. Sjuksköterskor hanterar inkommande förfrågningar och larm med stöd av läkare som vid behov gör justeringar i behandlingsplanen. Arbetet går nu vidare och skalas upp till fler hälsocentraler och involverar även hjärtenheten inom den specialiserade vården.

Framtida hälsolösningar måste i större utsträckning kunna bygga på behandling och kommunikation med patienter där de bor, vilket kan bespara både patienter och vårdgivare tid, resor och resurser. Projektet vill hitta lösningar för vårdens utmaningar tillsammans med företag som utvecklar den här typen av tjänster och produkter inom exempelvis distansoberoende hälso- och sjukvård och trygga, uppkopplade hem för äldre. Målet är att idéer, produkter och processer ska kunna testas på rätt målgrupp för att sedan eventuellt kunna skalas upp och säljas på en större marknad. Vältel utvecklar ett arbetssätt där företagare får en väg in till att samverka med kommunernas vård och omsorg och regionernas hälso- och sjukvård.