StarCap – startup capital for agile growth

StarCap – startup capital for agile growth

Att hitta rätt investerare för nya företag kan vara krävande. StarCap utvecklar verktyg och metoder som vägleder företagen.

För närvarande satsas ca 97 procent av allt riskkapital i storstäderna, vilket gör det svårt för nystartade företag i gränsområden som Østfold och Fyrbodal, att hitta nödvändigt kapital för att växa sig starka och konkurrenskraftiga.

För att entreprenörer ska våga satsa på egenföretagande och innovativa idéer behövs riskkapital. Detta behövs för att dels kunna utveckla produkten eller tjänsten och för att entreprenören ska kunna satsa tillräckligt med tid i företaget. Innovatum i Trollhättan och Blender Collective har i projektet StarCap under snart tre år arbetat tillsammans för att bygga upp ett system som gör det lättare för nystartade företag med internationellt konkurrenskraftiga idéer att hitta finansiering.

Projektet har arbetat med följande områden för att nå målet:

  • För att hitta de lovande entreprenörerna från gränsregionen har man gått ut med en bred inbjudan till möten där man har berättat om projektet.
  • I projektet har man gjort en kartläggning av nätverk för potentiella investerare i Sverige och Norge som kan knytas till uppstartsmiljöer i Fyrbodal och Østfold. Dessa investerare har bjudits in till träffar.
  • Utveckling av en ny och unik metod för att utveckla start-ups, som matchar kraven från investerarna. Metoden som projektet har utvecklat går ut på att man ställer ett antal frågor till företaget. Frågorna är baserade på de framgångsfaktorer som befintliga företag har definierat. Startup-företagen från de båda länderna träffas och utbyter erfarenheter. Med resultatet från metoden och erfarenheterna från träffarna kan man sedan förfina sin företagsidé så att den blir unik.
  • Varje startup förädlar sedan sin beskrivning av sin idé och får coachning med hjälp av de affärscoacher som arbetar med projektet för att utveckla idén och företaget för att skapa ett företag med en idé som är intressant för investerarna.
  • Matchningen mellan startup-företagen och investerarna sker via inbokade möten, så att alla start-ups får träffa lämpliga riskkapitalister.

Hittills har projektet lett till att 55 nya företag som tagit del av den nya processen har startats, och elva av dessa har kunnat hämta nödvändigt kapital för att växa sig starka och vara konkurrenskraftiga och framgångsrika på en global marknad.

Några exempel på företag som har ingått i projektet är Brono som har utvecklat en helt ny lösning for ljussättning med hjälp av rörliga speglar, för användning i foto och film och FlyPulse som har utvecklat ett autonomt drönarsystem.

Genom att man arbetar över gränsen får företagen större möjligheter att hitta rätt riskkapital än om man bara träffade riskkapitalister i det egna landet. Erfarenhetsutbytet mellan startup-företagen bidrar till att man vågar bredda sin marknad till att även omfatta det andra landet. Däremot har det visat sig att riskkapitalisterna helst investerar i företag från det egna landet.