Kan lyden av menneskestemmer redusere antall dyrepåkjørsler på jernbanesporet?

Kan lyden av menneskestemmer redusere antall dyrepåkjørsler på jernbanesporet?
Fyra personer i gula reflexvästar står vid sidan av tågrälsen.

Projektledarna i Viltvarning intervjuas av National Geographics Foto: Aina Winsvold

Kan lyden av menneskestemmer skremme hjortedyr vekk fra jernbanesporet? Nå skal det testes i praksis med lydutstyr på togene.

Vintre med mye snø, lite mat og en stor elgbestand, fører til at mange elg trekker til togsporet. Toget kjører raskt og stille, og kan trenge opptil én kilometer på å stoppe. Det fører dessverre til mange dyrepåkjørsler i både Sverige og Norge. Nå samarbeider Sveriges Landbruksuniversitet og Institutt for rural- og regional forskning (RURALIS) med å teste ut teknologiske løsninger for å redusere dyrepåkjørsler.

Gjennom Intereg Sverige-Norge prosjektet «Viltvarsling» monteres det blant annet nytt lydutstyr på togene som kjører på Rørosbanen og Nordlandsbanen. Dette er to togstrekninger med mange dyrepåkjørsler. Prosjektet har som mål å finne tekniske løsninger som kan redusere antall dyrepåkjørsler.

–  Tidligere forskning har vist at dyrene reagerer lite på tuting fra togene. Vi har imidlertid vist at det er mulig å få elgen til å flykte ved å bruke lyder som dyrene kobler med noe farlig og skremmende. Best respons har vi fått når vi bruker menneskestemmer. Det gir bedre effekt enn både bjeffing fra hund og ulvehyl, sier Ruralis-forsker Aina Winsvold, som leder Viltvarslingsprosjektet på Norsk side

Så interessante er resultatene at prosjektet blir viet oppmerksomhet i et dokumentarprogram National Geographic lager om jernbanen i Norge. Filmprodusent Paul Glynn med teamet sitt fikk demonstrert hvordan de stasjonære og mobile skremmeenhetene fungerer. Dokumentaren skal sendes i løpet av sommeren, forteller Winsvold.

For mer informasjon og illustrasjonsfilm kan du klikke inn på følgende nyhetssaker: