MECO har brutit ny mark kring innovation i tjänsteekosystem

MECO har brutit ny mark kring innovation i tjänsteekosystem

Genom forskning, utbildningsutveckling, branschnära aktiviteter och innovativa arbetsmodeller har MECO bidragit till ett innovationsdrivet musikliv i Inre Skandinavien.

En stark och innovationsinriktad musikbransch skapar tillväxt och god livskvalitet för människor i Inre Skandinavien. Därför har man arbetat för att utveckla ett gränsöverskridande och långsiktigt hållbart forsknings-, utbildnings-, och innovationssamarbete som ökat den regionala branschens kompetens och innovationskraft. Huvudmålet med MECO var att med användarupplevelser och digitalisering som utgångspunkt genomlysa, innovera och optimera Inre Skandinaviens musiktjänsteekosystem.

Studierna har brutit ny mark vad gäller kunskap om innovation inom musiktjänsteekosystem, samt bidragit till praktiska implikationer av hur tjänsteinnovation kan åstadkommas och belysa hur värdet ska fördelas. Forskningen har bidragit till en etablering av Music Innovation Lab (MIL) som fungerar som plattform for möten mellan olika aktörer i det regionala musiktjänsteekosystemet. Arbetet har i hög grad omfattat starka samarbeten mellan forskningsmiljöer och övriga aktörer med gränsöverskridande forskningsutväxling och kompetensutveckling.

Några av resultaten av utbildningsarbetet är etableringen av ett treårigt program med kandidatexamen i Musikproduktionsprogrammet samt mentorprogrammet för kvinnliga och ickebinära studenter inom Musikproduktionsprogrammet vid Musikhögskolan Ingesund. Høgskolen i Innlandet har utvecklat färdiga planer för en fördjupning i music business i Masterprogrammet för ekonomi och ledning.

MECO:s insatser för företagsetableringar har möjliggjort för musikaktörer att starta upp, innovera och vidareutveckla företag, produkter och modeller. Musikaktörer och musikstudenter har kopplats ihop med branschcoacher med spetskompetens och genrekunskap. En mentorordning för start-ups där studenter och branschaktörer varit involverade har också lett till nyetableringar inom lärande och utveckling.

I  Interacts kampanj #InterregAndMe kan du läsa om Olivia Ahltorp som är ett gott exempel på hur MECO’s arbete har slagit väl ut.

Slutrapporten i sin helhet finns att läsa här.

Digital webb-bilaga