Kreativa processer, jämställdhet och mångfald framgångsfaktorer för ökat företagande

Kreativa processer, jämställdhet och mångfald framgångsfaktorer för ökat företagande

Falun Borlänge-regionen har tillsammans med Hamarregionen utvikling under 2016-2019 drivit projektet The Hub of Entreprenurship.

Genom projektet har man bidragit till att 85 företag har etablerats. Projektet har arbetat strategiskt och målmedvetet för att nå kvinnor, nyanlända och ungdomar. Framför allt har projektet lyckats bra med jämställdhet. Av Sveriges företagare är färre än var tredje kvinna. Projektet har lyckats bra med att nå kvinnor då de utgör 60 % av de nystartade företagen inom projektet. Även gällande nyanlända har projektet lyckats bra med jämställdhet.

The Hub of Entreprenurship syftade till att stimulera entreprenörskapet och nyföretagandet, som under en längre tid haft en negativ trend i regionen. Projektet pekar särskilt på de möjligheter som ökad mångfald i samhället ger för ett mer differentierat, nyskapande, kreativt och innovativt näringsliv.

Projektet har skapat och spridit en ny svensk-norsk metod där man använder sig av kreativa processer och människors olikheter för att skapa nya innovativa idéer och tillväxtföretag. Projektet har kommit fram till att metoden fungerar som ett verktyg i början av att etablera ett företag, men för gruppen nyanlända ser man att det behövs ett mer helhetligt introduktionsprogram där metoden kan utgöra en tidig del i processen.

Efter projektslut har metoden implementerats i ordinarie verksamhet som en del av yrkesvägledningen på Karrieresenter Hedmark och Hamarregionen utvikling kommer fortsätta använda metoden i rådgivning till de som önskar starta eget företag samt mot näringslivet för utvecklingsaktiviteter. På svensk sida finns intresse för metoden hos flera organisationer.

Upplägg och verktyg för de kreativa processerna i metoden finns tillgängliga på www.thehubofentreprenurship.com. Där finns också information om appen Kreaton som är en digital lösning för att sprida metoden.

Ytterligare information, resultat och erfarenheter från projektet kan du ta del av i slutrapporten.