Kulturkontakter från breddgraderna 62 & 63

Kulturkontakter från breddgraderna 62 & 63

 

Projektet North Cultitude 6263 har hittat olika sätt att kommunicera konstprojekt. Största delen av jordens befolkning är koncentrerad närmare ekvatorn men projektet vill visa att det på nordliga breddgrader finns stor konst.

North Cultitude 6263 har genomförts under perioden mars 2013 till juni 2014. Ett år räcker för att ta första steget. Men målet är att fördjupa och utvidga nätverket och den geografiska spridningen längs breddgraderna. Framåt ser projektägarna att Grönland, Island, Färöarna i väst och Finland i öst ska införlivas i projektets aktiviteter och nätverk. Målsättningen är att projektets webbplattform ska vara en kontaktyta för konst och kulturprojektutveckling.
Läs mer på North Cultitude’s hemsida