Mentala gränshinder påverkar norska och svenska företags vilja att göra affärer över gränsen

Mentala gränshinder påverkar norska och svenska företags vilja att göra affärer över gränsen

Projektet Gränsmöjligheter – en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs norsk-svenska gränsen har nyligen tagit fram rapporten ”Mentala gränshinder – en studie av hur norska och svenska företagare erfar och uppfattar arbete över gränsen”.

Rapporten identifierar vad som attraherar eller får företag att avstå från att se potentialen med det andra landets marknad.

De sex mentala gränshinder som identifierats i rapporten är:

  • Nationell gravitationskraft
  • Att inte komma på tanken – betydelsen av omgivning och nätverk
  • Att stanna i sin bekvämlighetszon
  • Uppfattningen av konkreta problem och formella gränshinder
  • Bilden av ”de Andra”
  • Skillnader i affärskultur.

Rapporten, som utgör en viktig del i projektets fortsatta arbete med främja affärsverksamhet mellan Sverige och Norge, kan du läsa här.