Uppdatering Min Ansökan uppskjuten till 25 april

Uppdatering Min Ansökan uppskjuten till 25 april

Den 25 april kommer Min Ansökan att uppdateras. Det innebär bland annat att:

  • CSV-inläsningen för verifikat är uppdaterad.
    –  Rubrikrad är inlagd. En ny importmall kommer att läggas ut senast vecka 17. Den gamla mallen kommer inte att fungera efter uppdateringen.
    –  Nya fält på varje verifikatrad: kostnadsslag och bilaga nummer.
    –  Bättre valideringsmeddelanden vid inläsningen.
  • Skärmbilden för Ekonomirapporten har fått nytt utseende. Flera verifikat visas samtidigt. För att se detaljinformation öppnar ni en översiktsvy per verifikat i stället för att scrolla i sidled.

Mer information om vad som uppdateras kan ni läsa om på Min Ansökan. Manualen för Min Ansökan kommer att uppdateras så snart vi fått alla underlag vi behöver från Tillväxtverket, så håll koll på detta.

Om du som är projektledare eller ekonom i ett pågående projekt inte har fått denna informationen via mejl – kontakta en handläggare så vi kan kontrollera att vi har rätt e-postadress i systemet.