Sälen, Idre, Trysil och Engerdal (SITE) – en hållbar region

Sälen, Idre, Trysil och Engerdal (SITE) – en hållbar region

 

Sälen och Idre godkända som Sustainable destinations

Sälen, Idre, Trysil och Engerdal är de fyra kommunerna i SITE-regionen. Inom ramarna för Interreg-projektet ”Scandinavian Mountains – En internationell och hållbar destination med en attraktiv besöksnäring i SITE”, har Sälen och Idre under perioden 2016-2018 varit piloter för den norska modellen ”Bærekraftig reisemål” (Sustainable destination) som säkrar att destinationen sätter sitt arbete med hållbarhet i system.  Projektet har samarbetat med Innovasjon Norge som stöttat Sälen och Idre som piloter för märkningen i Sverige.

”Bærekraftigt reisemål” är en kvalitetsmärkning för destinationer i Norge och i dag är 14 norska destinationer godkända. Fler väntas få sitt kvalitetsmärke under 2018. I dagsläget finns ingen svensk certifiering av hela destinationer, utan enbart på företagsnivå.

Vill nå nya målgrupper i Europa
Destinationerna Sälen och Idre är Sveriges största respektive fjärde största vintersportdestinationer. Genom Interreg-projektet arbetar båda dessa destinationer med internationalisering och för att bli helårsdestinationer.

Arbetet med hållbarhet är väldigt viktigt då destinationerna i Scandinavian Mountains har som mål att nå nya målgrupper i bland annat Europa”, säger Camilla Lind, huvudprojektledare i SITE Destination.

Norsk processmodell
Märkningen bygger på en internationell standard (GSTC-D) som sätter tydliga krav på destinationers förmåga när det gäller hållbar utveckling.

”Märkningen förutsätter att destinationen tar till vara natur, kultur, miljö, sociala värden och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsarbetet har skett i samverkan med kommuner, destinationsbolag, företag och övriga aktörer”, säger Camilla Lind.

Som pilot har SITE-projektet arbetat efter den norska processmodellen i hållbarhetsarbetet.

”Intresset för det norska arbetet med hållbarhetsmärkning av destinationer har varit stort i många länder under många år. Att två utländska resmål nu har avslutat processen är väldigt trevligt och har gett oss bra erfarenhet om hur ordningen fungerar under annorlunda administrativa system. Vi gratulerar till ett väl genomfört projekt”, säger särskild rådgivare Ingunn Sørnes i Innovasjon Norge.

Om SITE

  • SITE-samarbetet startade 2010 och har delfinansierats av EU genom Interreg Sverige-Norge samt regionala aktörer både i Dalarna och Hedmark.
  • I projektet ”Scandinavian Mountains – En internationell och hållbar destination med en attraktiv besöksnäring i SITE” var en målsättning att SITE-regionen certifieras som Bærekraftig reisemål genom den norska certifieringsmodellen.
  • Nu är hela SITE-regionen en hållbar region genom Innovasjon Norges märkning.