SMAK63 ett digitalt kunskapscenter inom måltidsturism

SMAK63 ett digitalt kunskapscenter inom måltidsturism

©Wil Lee-Wright/ Oi! Trøndersk Mat og Drikke

I projektet Mat och dryck längs Nordens Gröna Bälte har man nyligen lanserat SMAK63 som är ett för Sverige och Norge unikt digitalt och kostnadsfritt kunskapscenter med utbildningar, inspiration och nätverk i måltidsturism. SMAK63 riktar sig till företagare som vill utveckla sin kunskap för att skapa unika måltidsupplevelser med smak av den 63:e breddgraden. 

Allt fler vill uppleva smaken av en plats vilket har lett till att mat och dryck har blivit en av de viktigaste delarna av en turistupplevelse. Måltidsturism är ett av de områdena som växer starkast inom besöksnäringen. Nu gör de tre regionerna Västernorrland, Trøndelag och Jämtland Härjedalen en gemensam satsning för att höja konkurrenskraften och skapa attraktiva smakdestinationer genom samverkan och kunskapsutveckling inom måltidsturism. En milstolpe i arbetet är lanseringen av SMAK63, ett unikt och digitalt kunskapsnav inom måltidsturism.  

Alla företagare som vill skapa måltidsupplevelser och lära sig om de unika smakerna har tillgång till kunskapsnavet och utbildningarna och kan delta i ett öppet föreläsningsprogram. Här kan du läsa mer om SMAK63.