Möte för övervakningskommittén 13 maj 2020

Möte för övervakningskommittén 13 maj 2020

Den 13 maj 2020 har övervakningskommittén för Interreg Sverige-Norge möte på Skype.

Övervakningskommittén ska tillsammans med förvaltande myndighet och norsk förvaltande organisation säkerställa kvaliteten och effektiviteten i genomförandet av programmet.

Övervakningskommittén prioriterar urval av projekt bland de projekt som ska genomföras över programmets delområdesgränser. Även när anspråk överstiger budget för ett insatsområde prioriteras projekt av övervakningskommittén.

Inbjudan och dagordning sänds ut till ledamöterna.