Styrkommittémöte Gränslöst Samarbete 6 maj 2020

Styrkommittémöte Gränslöst Samarbete 6 maj 2020

Den 6 maj 2020 har styrkommittén för delområde Gränslöst Samarbete möte på Skype.

Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets mål och prioriteringar.

Inbjudan och dagordning sänds ut till ledamöterna.