Möte för övervakningskommittén 3 december 2019 på Gardermoen

Möte för övervakningskommittén 3 december 2019 på Gardermoen

Den 3 december 2019 har övervakningskommittén för Interreg Sverige-Norge möte på Gardermoen.

Övervakningskommittén ska tillsammans med förvaltande myndighet och norsk förvaltande organisation säkerställa kvaliteten och effektiviteten i genomförandet av programmet.

Övervakningskommittén prioriterar urval av projekt bland de projekt som ska genomföras över programmets delområdesgränser. Även när anspråk överstiger budget för ett insatsområde prioriteras projekt av övervakningskommittén.

Inbjudan och dagordning sänds ut till ledamöterna.