Styrkommittémöte Gränslöst Samarbete 26-27 november 2019 i Drøbak

Styrkommittémöte Gränslöst Samarbete 26-27 november 2019 i Drøbak

Den 26-27 november 2019 har styrkommittén för delområde Gränslöst Samarbete möte i Drøbak.

Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets mål och prioriteringar.

Inbjudan och dagordning sänds ut till ledamöterna.