Samverkanspart och medsökande

Samverkanspart och medsökande

Svenska sekretariatet Interreg Sverige-Norge vill komplettera den information som getts till sökande på svensk sida angående samverkanspart och medsökande.

Ekonomistyrningsverkets (ESV) bedömning av upphandlingsfrågor gör att vi öppnar för att sökande på svensk sida kan ha en medsökande.

Det innebär:

1. Den sökande får rollen som ”Lead partner”. Medsökande ska registreras under fliken ”Medsökande” i Min Ansökan.
2. Projektets budget blir en sammanslagning av minst två budgetar.
3. Den medsökande har samma krav på bokföring och redovisning av projektets kostnader som den sökande.
4. I rollen som Lead partner ingår ansvaret för att projektets kostnader sammanställs till ansökan om utbetalning.
5. Stödet betalas ut till Lead partner som därefter betalar den/de medsökande.

Information om hur redovisningen ska gå till kommer att ske i samband med informationsmötena för nya projektägare som fått stöd i utlysning 1.

Länk till Ansöka