Ny mall för läges-/delrapport

Ny mall för läges-/delrapport

Interregsekretariatet har tagit fram en ny mall för läges-/delrapport. Syftet med den nya mallen är att tydliggöra vad som förväntas rapporteras. I stort kommer ni att känna igen er från den gamla mallen men analys efterfrågas tydligare.

Ni som arbetar med en lägesrapport just nu utifrån den gamla mallen behöver inte byta till den nya mallen. Men från och med nästa rapportering förväntar vi oss att alla projekt ska använda den nya mallen.

Den nya mallen finns under Ansöka/Blanketter & mallar.

Hör av er till sekretariatet om ni har några frågor.