Projektägarna ser framför sig att ett projektet kan bidra till en ökad användning av geologiska naturvärden inom besöksnäring och friluftsliv. Samtidigt kan det också bidra till att skapa förutsättningar för en hållbar naturförvaltning.