Nya projekt i Nordens Gröna Bälte: grönt flyg, fiskfoder från skogen och välfärdsteknologi

Nya projekt i Nordens Gröna Bälte: grönt flyg, fiskfoder från skogen och välfärdsteknologi

Styrkommittén för delområde Nordens Gröna Bälte inom Interreg Sverige-Norge har beviljat drygt 2,4 miljoner euro till tre utvecklingsprojekt i Jämtland, Västernorrland och Trøndelag.

Pengarna utgörs av ca 1 500 000 euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden och cirka 850 000 euro från norska statliga IR-midler.

Green Flyway

Green Flyway ska skapa testarenor för elflyg, autonoma luftfarkoster och luftfartskontroll på Åre-Östersund och Röros flygplatser kopplat till en unik gränsöverskridande flygkorridor med få flygrörelser. Projektet ska även finna möjliga standardlösningar för laddinfrastruktur, luftfartskontroll och eventuell annan teknologi kopplat till testarenan. Testmiljön ska utformas, kravställas, testas och kvalitetssäkras i nära samarbete med producenter, underleverantörer och myndigheter samt paketeras och marknadsföras mot dessa målgrupper.

Projektet vill även ta fram en plan på hur elflygsverksamheten kan samordnas med ordinarie flygverksamheten samt ta reda på vilka möjligheter som finns för autonoma luftfarkoster att bli ett koldioxidsnålt alternativ till vanliga flygplan.

Man ska även i projektet verka för att användning och testning av drönare ska startas i regionen samt göra en visionsstudie om hur fossilfrihet kan uppnås i hela reseperspektivet.

Projektägare är Östersunds kommun och Røros kommune. Den totala budgeten är 2 015 306 EUR, varav 665 278 EUR är EU-stöd och 328 125 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 2 år och 10 månader.

Kontaktpersoner är Anne Sörensen och Guri Heggem.

E-post: anne.sorensson@ostersund.se, guri.heggem@roroshagen.no

Telefon: +46 63 14 46 61, +47 91 51 07 08

FISK

I projektet FISK vill RISE Processum och RISE PFI bygga vidare på de resultat som man kom fram till gällande fiskfodertillverkning av biomaterial i sitt tidigare projekt inom Interreg Sverige-Norge, Bioraff – Mer av trä.

Projektet kommer att utöka sina tester kring att använda restmaterial från skogsnäringen, GROT (grenar och toppar) samt surlut, som råvara till fiskfodertillverkning. Projektägarna vill utveckla en mer hållbar produktion av fiskfoder samt utveckla näringskedjorna vid fiskfoderproduktion tillsammans med Region Västernorrland, Trøndelag fylkeskommune, Synergifabrikken, Sveaskog, Norrskog, Arena skog samt Domsjö Fabriker.

Projektägare är RISE Processum AB och RISE PFI AS. Den totala budgeten är 938 441 EUR, varav 341 029 EUR är EU-stöd och 125 000 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 2 år och 9 månader.

Kontaktpersoner är Yvonne Söderström och Mihaela Tanase

E-post: Yvonne.Soderstrom@processum.se, mihaela.tanase@rise-pfi.no

Telefon: +46 10 516 67 65, +47 918 79 30

Vältel 2.0

Vältel 2.0 är en fortsättning av Interreg Sverige-Norge projektet Vältel, som har haft som huvudfokus att skapa en testarena för välfärdsteknologiska lösningar inom vården. Vältel 2.0 ska fortsätta arbetet med testarenan men även arbeta med att implementera resultat från det tidigare projekt.

Östersunds kommun och Helse Nord-Trøndelag ska arbeta tillsammans för att utveckla testarenan samtidigt som man vill öka kompetensen hos de deltagande organisationerna inom innovation och digitalisering.

Projektägare är Östersunds kommun och Helse Nord-Trøndelag. Den totala budgeten är 1 971 463 EUR, varav 580 203 EUR är EU-stöd och 394 188 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 2 år och 6 månader.

Kontaktpersoner är Helle Sørensen och Therese Troset Engan

E-post: helle.sorensen@ostersund.se, ThereseTroset.Engan@helse-nordtrondelag.no

Telefon: +46 63 14 35 96 +47 971 45206