Nya sätt att öva krishantering i Nordens Gröna Bälte

Nya sätt att öva krishantering i Nordens Gröna Bälte

Grenseløst samarbeid for sikkerhet 3

I GSS3 har man studerat hur blåljusorganisationer samarbetar i vardagen över gränsen. För vissa organisationer har samarbetet blivit helt naturligt och där utgör inte gränsen ett hinder. Projektet försöker utveckla enklare övningar som skall stödjas med teknik så organisationer kan använda övningar i sin vardag. Flera mindre övningar hann genomföras innan pandemin. Under pandemin har projektet studerat hur distansarbete påverkar samverkan och samarbete både över gränsen och mellan organisationer.

Ett robust samhälle ska klara stora samhällsstörningar och det är viktigt att organisationer som ska hantera dessa är förberedda och samspelta även över landsgränsen. Samarbete över gränsen har visat sig relevanta i samband med räddningsaktioner i fjällmiljö, brand och andre mindre händelser nära gränsen. När samhället står inför ökad risk för kriser och en ändrad säkerhetspolitisk hotbild i vårt närområde är det relevant att öka övande av samverkan över gränsen.

Läs mer om samarbetet på GSS3:s hemsida