Elever lär av historien för framtiden

Elever lär av historien för framtiden

Morokuliens Fredsmonument

Mitt på gränsen mellan Sverige och Norge finns Fredsmonumentet som restes 1914 till minne av 100-årig fred mellan länderna, Fredsplatsen Morokulien. Idag utgör monumentet ett starkt symbolvärde för goda relationer och öppna gränser.

Projektet Mötesplats Fredsplatsen Morokulien 4.0 restaurerar det unika fredsmonumentet enligt en speciell antikvarisk metod. Detta görs bland annat av Skarnes videregående skole och Spångbergsgymnasiet i Filipstad. Gymnasieeleverna, främst inom bygg och anläggning får praktik, genererar arbetslivserfarenhet genom att följa restaureringen av monumentet från planering till färdigt resultat. De får också information om förutsättningarna att arbeta i Sverige, respektive Norge, med hänsyn till olika regler på arbetsmarknaden. Företag inom bygg och anläggning får kunskap inom området restaurering genom arbetsuppdrag eller studiebesök under restaureringsarbetet.

Eleverna påverkar kursinnehållet

Projektet har engagerat cirka 40 gymnasielever och lärare i workshops med teman om offentlig upphandling, digitalisering, RGB-belysning av monumentet, marknadsföring och stensättning. Grensetjänsten har informerat eleverna om olika möjligheter med en gränsöverskridande arbetsmarknad. Karlstads Universitet har gett eleverna kunskaper i plastbaserade digitala upplevelser och inspirerat till fortsatta akademiska studier.

Eleverna har själva varit med och styrt innehållet i workshops genom planeringsmöten som skett ute på företag de båda skolorna har ett samarbete med. Skolorna arbetar med projektet mellan träffarna och eleverna har tagit fram förslag på stensättning för att markera gränslinjen, gjort filmer om monumentet och spridit information i sociala medier. Eleverna har också varit delaktiga i en besöksanalys som gjorts för att ta reda på mer om de besökare som kommer till Fredsmonumentet och vilken information de vill ha. Området runt monumentet ska tillgängliggöras och utvecklas till ett attraktivt besöksmål med hjälp av modern teknik.

Följ projektet på deras Facebooksida.