Nya spännande miljö-och utvecklingsprojekt i Gränslöst samarbete

Nya spännande miljö-och utvecklingsprojekt i Gränslöst samarbete

Den 24 november hölls det andra beslutsmötet inom Interregprogrammet Sverige Norges delområde Gränslöst samarbete, där Västra Götaland (Fyrbodalsområdet) och Ytre Østfold og Follo ingår.

Styrkommittén beviljade stöd till två projekt som totalt beviljas cirka 700 000 EURO i stöd.

De två projekten är:

”Framtiden är blå i Svinesundsregionen” ”Hela gröna vägen- fossiloberoende gränsregion 2030”

Dette er spennende prosjekt som vil gi viktige bidrag i utviklingen av grenseregionen og ikke minst i arbeidet med å koble broderfolket tettere sammen. Vi gleder oss til å følge utviklingen og se resultatene av innsatsen, sier Siv H. Jacobsen, vice ordförande i styrkommittén för delomårdet Gränslöst samarbete.

Vill ni veta mer om projekten finns det kontaktinformation till de svenska och norska projektägarna under beskrivningen av varje projekt.

Framtiden är blå i Svinesundsregionen

Blå tillväxt är namnet på EU-kommissionens långsiktiga strategi som ska stödja hållbar tillväxt i havs- och sjöfartssektorerna som helhet. Med utgångspunkt i strategin ska projektägarna Svinesundskommittén och Fredrikstads kommune i det ettåriga projektet utreda möjligheterna till att skapa hållbara gränsregionala innovationsmiljöer i den blå ekonomin.

Projektet ska identifiera företag och involvera kompetensmiljöer som vill och kan delta i den fortsatta utvecklingen av blå tillväxt i Svinesundsregionen. Syftet är att resultaten från ”Framtiden är blå” på sikt ska kunna leda till ett större gränsregionalt projekt med fokus på att skapa gränsregionala innovationsmiljöer som stärker konkurrenskraften och tillväxten inom den blå ekonomin: där forskare, företag och offentliga organisationer samarbetar om tillväxt, ökad konkurrenskraft och värdeskapande.

Projektägare är Svinesundskommittén och Fredrikstad kommune.

Total budget: 355 958 EUR Stödbelopp: 167 328 EUR (EU-stöd och norska IR-midler). Projektperioden är 13 månader. Insatsområde: Innovativa miljöer

Kontaktperson Svinesundskommittén:

Elsie Hellström E-post: elsie.hellstrom@svinesundskommitteen.com Telefon: 070-6486079

Kontaktperson Fredrikstad kommune: Hanne Nordli E-post: hannenordli@fredrikstad.kommune.no Telefon:+47 988 89 116

Hela gröna vägen- fossiloberoende gränsregion 2030

Samtliga 39 kommuner i gränsregionen Östfold-Follo-Fyrbodal har skrivit under på att de ska vara fossiloberoende år 2030.

Genom projektet ”Hela gröna vägen” ska det tas fram underlag för strategisk utveckling och en handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Under de tre år projektet varar ska projektet: -förankra på hög politisk nivå i varje kommun, -stötta kommunerna i att ta fram strategiska mål och planer för att bli fossiloberoende 2030, -förstärka stoltheten i kommunerna och profilera deras arbete som föregångare och det goda exemplet, -förstärka det gränsöverskridande samarbetet, erfarenhetsutbytet och gemensamma planeringen med målsättningen att skapa kostnadseffektiva lösningar och möjligheter för större marknad för fossilfria transportlösningar och tjänster och -engagera det lokala och regionala näringslivet i omställningen till fossilfria transporter.

Projektägare är Fyrbodals kommunalförbund och Östfolds fylkeskommune. Total budget: 1 072 000 EUR Stödbelopp: 536 000 EUR (EU-stöd och norska IR-midler). Projektperioden är 3 år. Insatsområde: Hållbara transporter

Kontaktperson Fyrbodals kommunalförbund: Karin Stenlund Epost: karin.stenlund@fyrbodal.se Telefon: 0522-440868

Kontaktperson Østfold fylkeskommune: Guri Bugge E-post:  gurib@ostfoldfk.no Telefon: +47 479 06 912

 

Med vänliga hälsningar,

Annika Nordenstam, Interreg-sekretariatet Tfn +46 10-225 32 99

Jørn Haabeth, Interreg-sekretariatet Tfn +47 472 92 684