Nytt projekt varnar för vilt på spår

Nytt projekt varnar för vilt på spår

Delområdesöverskridande: Nordens Gröna Bälte, Inre Skandinavia och Gränslöst Samarbete.

Projekt Viltvarning – Test av nya tekniska åtgärder för att förhindra viltpåkörelser på järnväg, är en gränsöverskridande satsning inom insatsområde Innovativa Miljöer som ska utveckla och testa nya tekniska lösningar.

Målet är att bidra till att skapa säkrare väg- och järnvägstransporter i Norden med en infrastruktur som är väl integrerat i landskapet så att djurens rörelser i landskapet kan bibehållas. Metoderna bygger på att avvärja djuren från infrastrukturen endast när olycksrisken är som störst. Detta ska åstadkommas med utvalda akustiska och visuella signaler som skapar en kortvarig men kontrollerad flyktrespons hos djuren precis innan tåget passerar. Metoden ska kunna tillämpas där fysiska åtgärder som t ex viltstängsel eller viltpassager inte är möjliga eller behöver kompletteras.

Projektet prioriterades av övervakningskommittén den 19 mars 2021.

Projektägare är SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi, Grimsö forskningsstation samt Ruralis – Institutt for rural og regionalforskning.

Den totala budgeten är 660 272 euro, varav 189 285 euro är stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 50 000 euro är norska statliga IR-midler. Projekttiden är 18 månader.

Kontaktpersoner är Andreas Seiler (SLU) och Aina Winsvold (Ruralis)

E-post: andreas.seiler@slu.se, aina.winsvold@ruralis.no

Telefon: +46 70 3472643, +47 97480907