Två nya Interregprojekt har startat

Två nya Interregprojekt har startat

De två nystartade projekten har olika fokus på att utveckla gränsområdet vilket visar på bredden i Interreg Sverige-Norge. LID vill stärka små- och medelstora företags konkurrenskraft och prioriterades av styrkommittén för Inre Skandinavien den 5 februari 2021. PreVis som satsar på innovative miljøer, prioriterades av övervakningskommittén för Interreg Sverige-Norge den 4 december 2020.

Totalt har 948 048 euro beviljats till projekten i gränsregionerna Värmland, Dalarna, Västra Götaland och Innlandet. Stödet består av 623 548 euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 324 500 euro norska statliga IR-midler.

LID

LID är en ny form av landsbygdsutveckling där man genom en bred, organiserad samverkan inom minst sex olika geografiskt avgränsade områden ska öka platsernas attraktivitet och konkurrenskraft. Gemensamt för alla platser är det lokala engagemanget från företag, föreningar och boende som samarbetar med kommunen och andra offentliga aktörer för att skapa en positiv utveckling.

Projektets övergripande syfte är att stärka små- och medelstora företags konkurrenskraft genom att utveckla ännu starkare gränsöverskridande kreativa och innovativa miljöer. Man vill stärka orterna och landsbygden i Inre Skandinavien genom att vidareutveckla BID-modellen (Business Improvement District) som är en metod för samverkan mellan privat och offentlig sektor. I projektet vill man bilda LIDs (Local Improvement Districts) som har ett kunskapsbaserat arbetssätt.

Projektet ska ta sig an några av de gemensamma utmaningar som finns i gränsregionen:

  • Centralisering och förändringar i befolkningsstrukturen
  • Handelsutveckling
  • Utarmning av centrum
  • Ökad stadsturism och utveckling inom besöksnäring

Deltagande kommuner är: Säffle, Torsby och Årjäng i Sverige och Aremark, Aurskog-Høland och Marker kommune i Norge.

Den totala budgeten är 972 832 euro, varav 260 916 euro är stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 140 000 euro är norska IR-midler. Projektperioden är 20 månader.

Kontaktpersoner: Projektledare Anders Anstrin, Säffle kommun och Vidar Östenby, Marker kommune.

E-post: anders.anstrin@saffle.se och vidar.ostenby@marker.kommune.no

Telefon: +46 533 68 30 07 och +47 922 409 32

PreVis

Region Innlandet i Norge og de respektive regionene i Sverige (Dalarna, Värmland och Västra Götaland) kjennetegnes av store geografiske avstander og grisgrendte strøk. Avstanden mellom pasienter og helseforetak varierer i stor grad, og gjør det følgelig vanskelig å levere likeverdige helsetjenester til befolkningen. PreViS er et samarbeidsprosjekt mellom Prehospital ICT Arena(PICTA) og Sykehuset Innlandet (SI) og en grenseskridende satsing innen innovative miljøer.

Prosjektet skal bidra til forskning, teknisk utvikling, og innovasjon innen bruk av videoteknologi som bedømmingsstøtte i prehospitale tjenester, og slik sørge for at flest mulig pasienter får trygg og god behandling der de er. Fokuset er på optimalisering av videostøtte generelt, men også spesielt for pasienter innen traume og psykisk helsevern.

Genom samverkan mellan sjukvård, företag och akademi ska projektet bidra til videreutvikling av ambulansetjenesten i gränsregionen, med mål om å oppnå tidligere och förbättrad pasienttriage ved hjelp av videoteknologi.

Målen är att:

  • Verifisere og videreutvikle bruk av videoteknologi som beslutnings- og bedømmingsstøtte i prehospitale tjenester
  • Spre prosjektets resultater og tilrettelegge for at andre aktører og helsetjenestetilbydere kan nyttiggjøre seg prosjektets erfaringer av att utveckla, testa och implementera prehospitala videolösningar.
  • Bygge et grenseoverskridende nettverk for utvikling av prehospitale tjenester

Den totala budgeten är 1 137 096 euro, varav 362 632 euro är stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 184 500 euro är norska IR-midler. Projektperioden är 23 månader.

Kontaktpersoner: Hanna Maurin Söderholm, Lindholmen Science Park AB och Elise Kolås, Sykehuset Innlandet

E-post: hanna.maurin@lindholmen.se och elise.kolas@sykehuset-innlandet.no

Telefon: +46 733 302525 och +47 952 92 670