Optimism bland insektsproducenter inför storskalig produktion

Optimism bland insektsproducenter inför storskalig produktion

Fler ätbara insekter än tidigare har lanserats på både den svenska och norska marknaden, vilket tyder på en optimism bland insektsproducenter i de båda länderna. Detta trots att det hittills endast är en insektsart som har godkänts som livsmedel.

Det finns dock flera faktorer som kan komma att bromsa utvecklingen av insektsindustrin i Sverige och Norge.

Inom ramen för KLIPP- projektet har Dalarna Science Park tillsammans med Happy Alien undersökt de juridiska förutsättningarna för en storskalig produktion av insekter i Inre Skandinavien. En del av syftet var att informera norska och svenska insektsföretag om möjligheter och hinder, till exempel vilka regler som gäller för transport av insekter och foder till insekterna över gränsen. Se rapporterna här:

juridisk-kartlegging-no

juridisk-kartlaggning-sv