Par i trä

Par i trä

Grön Tillväxt Trä

Syftet med projektet Grön Tillväxt Trä var att öka efterfrågan av trä inom byggnation samt att utveckla nya material och produkter av trä. Projektet har samlat både offentliga och privata aktörer över hela gränsregionen och fokuserat på att utnyttja de offentliga aktörernas roll som föregångare och beställare. Ett av resultaten är att nästan alla kommuner som ingår i projektets geografi, har byggt någon offentlig byggnad helt i trä. Ett annat gott resultat är Viken fylkeskommune som numera har som policy att nya byggnader ska ha träkonstruktion.

I projektet har man arbetat mycket med att informera om fördelarna med att bygga i trä. I samarbete med Högskolan Väst och Innovatum har man också stärkt arbetet med fokus på design och inredning av trä.

Bioeconomy

Ytterligare ett Interreg Sverige-Norge projekt, Bioeconomy, har valt att samarbeta med Grön Tillväxt Trä under arenan Rethinking wood. Syftet är att främja användningen av trä inom byggnation och att företag inom träbyggnation ska utvecklas och etableras. På så sätt har man en plattform, där båda projektens resultat kan leva vidare.

Följ deras arbete på Facebook: Bioeconomy och Rethinking wood