Flygande start för Green Flyway

Flygande start för Green Flyway

Nordens Gröna Bälte som testarena

Green Flyway ska skapa en internationell testarena för elflyg och autonoma luftfarkoster (drönare) i Östersund och Röros kopplat till en luftrumskorridor mellan Trondheim, Röros och Östersund. Även flygplatserna i Sveg och Örnsköldsvik är med i arbetet. Målsättningen för projektet är att utreda luftrumskontroll för autonoma luftfarkoster, anpassa flygplatser till eldrift, arbeta för att utveckla linjer för elflyg samt sprida kunskap och kompetens. Projektet samarbetar med många olika aktörer, såväl offentliga som privata.

I takt med att efterfrågan på tester ökar, utvidgar man enligt plan också kapaciteten till att kunna testa med större flygplan och på längre sträckor. Inom projektet genomförs studier för hur drönare bäst kan användas för att ersätta andra transportalternativ. Men också riktiga tester.
– Till exempel genomfördes världens första elflygning över landsgräns vintertid mellan Sveg- och Röros, säger Hans Dunder projektledare för Green Flyway.

Projektet har fått stort genomslag i media och har varit duktiga på att sprida resultat genom presentationer och föreläsningar för branschen. Detta har lett till att man har fått en stor efterfrågan från fler intressenter som vill nyttja testarenan.

Se mer info på Green Flyways hemsida och Facebook.