Problem med att skicka in ansökan?

Problem med att skicka in ansökan?

Några sökanden har problem med att skicka in sina ansökningar via Min ansökan.

Det kan finnas tre felkällor till detta som kontrolleras i ordningsföljd:

1. Under fliken budget finns en fråga ”Genomförs aktiviteter i projektet utanför programområdet?” Har du svarat ja på frågan måste ett belopp anges för budgeterad kostnad annars kan inte ansökan skickas in.

2. Kontrollera hur stora bilagor som finns medlagda. Ligger du nära gränsen på 10 MB, prova att plocka bort några bilagor och skicka in ansökan. De bortplockade bilagorna skickar du istället in till oss på Interregsekretariatet i Sverige, se e-postadresser under Kontakter.

3. Du har i själva verket skickat in ansökan men inte fått en bekräftelse om att den kommit in. Ring Interregsekretariatet på 010-225 32 99 för att få hjälp med att kontrollera detta.