Projekt Smart Green Region Mid-Scandinavia godkänt

Projekt Smart Green Region Mid-Scandinavia godkänt

Smart Green Region Mid-Skandinavia er et samarbeidsprosjekt mellom SØT byene, Sundsvall, Østersund og Trondheim. Prosjektet skal bidra til å styrke konkurransekraften hos SMB ved å fremme entreprenørskap, utvikle forretningsmodeller og bidra til at SMB fra programområdet samarbeider og at det skapes nye innovative miljøer over grensen. Prosjektet ønsker å posisjonere regionen og aktørerene på det internasjonale markedet for ytterligere vekst og utvikling.

Siden 2004 har innvolverte kommuner og partnere arbeidet med felles problemstillinger fra kyst til kust. SØT-kommunene gjennomførte i 2011-2014 interregprosjektet ”Green Highway”. Sammen med 19 formelle sentrale partnere (FoU, private og offentlige aktører) i regionen gjennomførte prosjektet målrettede satsinger innen ladeinfrastruktur og bærekraftig transport samt St.Olavsleden. Både St. Olavsleden og Green Highway er utviklet til å bli varemerker med kommersiell verdi. Prosjektet har framstått som ett av flaggskipene i interreg Sverige-Norge programmet i forrige programperiode, med tydelige og synlige resultat som er formidlet regionalt, nasjonalt og som også har oppnådd internasjonal oppmerksomhet. Vilkår om tydelig kommunikajson av resultat fra prosjektet er kvittert ut med godt over 300 medieoppslag i radio, avis og TV. Siste nytt er at Østersund kommune nå har mottatt EUs Mobility Award, blant annet som et resultat av arbeidet med Green Highway.

Interregsekretariatet har vært tydelig på at søkermiljø som kommer igjen med ny søknad må vise evne til fornyelse både med tanke på tema, metode og partnerskap. Foreliggende prosjekt har vist god evne til fornyelse både med tanke på fokusområder og partnerskap. Satsingsområdene som er beskrevet i søknaden bygger på resultater fra tidliger prosjekt, men samtlige resultatmål er nye. Videre er prosjektet godt forankret med tilsammen 25 partnere, både private, offentlige og FoU-institusjoner. Interregprogrammet har tatt mål av seg til å få meg næringslivet i større grad enn tidliger og det vurderes som positivt med en så god deltagelse fra privat næringsliv. Satsingsområdene er utarbeidet i samarbeid med, og etterspurte av, næringslivet.

Prosjektet er ambisiøst og målrettet med tydelige aktiviteter koblet til resultatmålene. At prosjektet er så omfattende kan være utfordrende, samtidig har tidligere prosjekt vist at de handterer dette godt. Det er også en styrke at prosjektet er godt forankret mot politisk ledelse i SØT-kommunene.

I Sverige Norge programmet er prosjekt ved vekt på bærekraft og miljøinitiament verdsatt. Hållbar utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv bör vara en integrerad del av projektens mål och syfte (jfr miljø og klimamål i EU 2020 strategien).

Projektägare:                              Östersunds kommun och Trondheim kommune
Beviljat EU-stöd:                        1 134 002 EUR

Beviljade IR-midler :                687 637 EUR (5 501 099 NOK)
Total omslutning i EUR:
         3 644 230 EUR

Projektledare Sverige: Tomas Arvidsson, +4670 575 78 00, tomas.arvidsson@ostersund.se
Kontaktperson Norge: Kjell Inge Stellander, +47 916 728 82, kjell-inge.stellander@trondheim .kommune.no