Programmet godkänt

Programmet godkänt

Programmet är godkänt och arbetet med att få allt på plats fortsätter. Utlysningen för projektansökan öppnas den 15 januari och stängs den 20 februari. Ansökan görs via webbansökan på norsk och svensk sida. Det är en gemensam ansökan som läggs in i två system av projektägarna. Vi erbjuder informationsmöten och individuella projektmöten, så håll utkik på hemsidan. Se dokumentation från genomförda möten under ”Om Interreg”/Dokumentation Möten & Event.