Utlysning 15 jan – 20 feb öppnar idag

Utlysning 15 jan – 20 feb öppnar idag

Idag öppnar ansökan till Interreg Sverige-Norge och i början på nästa vecka kommer vi att lägga ut mer material. Det kommer en ”Hjälp till att fylla i den svenska ansökan”, en Populärversion av programmet en ”Projekthandbok där de två första delarna ”Planera” och ”Ansöka” kommer först. Länk till den norska webbansökan kommer att läggas ut så fort vi kan.

INNAN DU BÖRJAR FYLLA I ANSÖKAN

– För att kunna börja att fylla i ansökan behöver du skapa ett konto.

– Ska du som skapar kontot fylla i flera ansökningar för organisationen? Det finns möjlighet att fylla i organisationsuppgifter i menyn Mina uppgifter. Dessa hämtas sedan till varje ansökan som skapas.
NÄR DU FYLLER I ANSÖKAN

– Fyra klick behövs för att skapa en ansökan till ett insatsområde inom Sverige-Norge programmet:
EU-medel -> Europeiskt territoriellt samarbete -> Sverige-Norge-> Insatsområde

– I den här guiden har vi samlat tips för det viktigaste att tänka på när du fyller i ansökan (sid.5–15).

INNAN DU SLUTLIGEN SKICKAR IN ANSÖKAN

– En ansökan som skickas in bör vara så komplett som bara möjligt (inklusive bilagor). Kompletteringar kan endast göras via e-post eller post efter att ansökan skickats in. Därför är vårt råd att arbeta fram en så fullständig ansökan som möjligt innan du skickar in (inklusive bilagor).

– En s.k. kontroll/validering av ansökan görs innan du skickar in. Du blir då uppmärksammad på ifall det finns obligatoriska uppgifter som inte är ifyllda eller om det finns uppgifter med fel format.

www.minansokan.se >>