Projekt GEARS sätter fokus på geologin

Projekt GEARS sätter fokus på geologin

Är geologi-turism nästa stora trend inom besöksnäringen?

Åtminstone kommer de som besöker Folldal gruver, Fulufjället eller Siljansringen att få ett bättre utbud av intressanta geologiska upplevelser.

Projektet ska bidra till att förbättra kunskapsunderlaget om regionens geologiska arv. En gemensam metod för kartläggning och värdering av geologiska naturvärden behöver därför först utvecklas. Efter uppdatering och inhämtning av ny kunskap om det geologiska arvet i regionen avser projektet att registrera, sprida information om, forvalta och skapa värden i geologiskt naturarv inom tre fallstudieområden (Folldal, Fulufjället och Siljansringen).

Projektet avser också att utveckla samarbetet med och skapa informations- och kunskapsbryggor till sådana aktörer som arbetar med förmedling av natur- och kulturvärden i besöksnäringen.

Klicka på länken nedan för att se en informationsfilm om projektet.

Youtubefilm Projekt GEARS