New York Times uppmärksammar Interreg-projektet MINS

New York Times uppmärksammar Interreg-projektet MINS

Projektet Music Innovation Network Inner Scandinavia (MINS) sätter utvecklingen av musikbranschen i Hedmark och Värmland i centrum. Genom forskning, nya utbildningar och nära samarbete med branschen arbetar de för att stärka regionens musikliv. Projektet fokuserar på populärmusik i relation till nya medier och hur de förändrar musikbranschen vad det gäller affärsmodeller, arbetssätt och dess interaktion med sin publik. New York Times har intervjuat projektledare Linda Ryan Bengtsson, Karlstad universitet, om delar av forskningsarbetet inom MINS, i detta fall hur industrin använder fans i sina kampanjer utifrån exemplet Taylor Swift. Läs artikeln här.