Vad äter en järv? Grensevilt vet!

Vad äter en järv? Grensevilt vet!

Järvens rörelsemönster och födokällor

Interrregprojektet GRENSEVILT har följt järvar i Värmland, Dalarna och Hedmark (Norge). Animeringen visar en GPS-försedd järvhonas rörelsemönster och födokällor som hon utnyttjat under tre försommarveckor i norra Värmland. För att hitta resterna efter järvens bytesdjur har sändaren varit programmerad att ta en position varje timme. Under perioden gjorde denna hona frekventa besök vid två kadaver och fyra slaktgropar med rester från höstens älgjakt. Järven sprider ut och lagrar mat inom reviret och här hittade vi benrester, hår och skinn från älg i flera delar av reviret (illustrerat av benbitarna som dyker upp i animeringen) men också rester av fågel, hare, två unga mårdar och groda.

Prosjektet drives av Høgskolen i Innlandet (HINN) og Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Prosjektets hovedmål er å legge et solid grunnlag for en bedre grenseoverskridende, inkluderende, konfliktreduserende flerartsforvaltning av elg og rovvilt i barskogen i Indre Skandinavia, på tvers av riksgrensen og sør for det samiske tamreinområdet.

Järvens rörelsemönster och födokällor – Wolverine movements and food sources – YouTube

Animeringen är gjord av Roberto Lo Monaco

Musik: Mixkit – Punked up fun (No Copyright Music/Royalty Free Music)