Beslut om ändrade regler för inköp av utrustning

Beslut om ändrade regler för inköp av utrustning

Interreg Sverige-Norge godkänner inköp av utrustning som främjar projektets mål och kan lösa hinder som har uppstått under pandemin.

Detta gäller även om den aktuella utrustningen inte har godkänts i tidigare beslut.

Detta beslut gäller från och med 17 mars till programperiodens slut.

Inköp ska godkänns av handläggaren via mail, där en redovisning av syftet med utrustningen ska anges.