Projektet GRENSEVILT ska minska konflikter

Projektet GRENSEVILT ska minska konflikter

Är du nyfiken på gränsöverskridande viltförvaltning mellan Sverige och Norge? Lyssna då på P4 Gävleborgs inslag om Interreg Sverige-Norge-projektet GRENSEVILT här.

Projektet GRENSEVILT ska dels bygga upp ett forskningsbaserat och förvaltningsrelevant kunskapsunderlag för att belysa gränsrelaterade problemställningar kring samspelet mellan kulturarv (jakt och skogsbruk) och naturarv (älg, varg och järv) i Inre Skandinaviens, samt arbetar även med nätverks- och kommunikationsarbete för att underlätta gränsöverskridande och konfliktdämpande förvaltning.