Unika kulturminnesfynd blir besöksmål

Unika kulturminnesfynd blir besöksmål

Drygt 200 nya fornfynd, allt från stenåldersfynd till spår från fäbodar. Det blev resultatet efter en kulturminnesinventering i nationalparken Fulufjället inom Interreg Sverige-Norgeprojektet ”Grenseoverskridende besøksforvaltning for Fulufjellets nasjonalparker”. Nu arbetar projektet för att utveckla en del av fynden till nya besöksmål.

Fulufjällets båda nationalparker är en allt mer populär besöksattraktion. I somras, 15 år efter bildandet, slogs ett nytt besöksrekord på naturum Fulufjället med drygt 30 000 besökare. Genom en kulturminnesinventering skapade man en grund för att både kunna skydda det som skyddas ska och etablera nya besöksmål inom till exempel kulturhistoria och geologi för att skapa ännu fler reseanledningar till området.

Antalet registrerade fornfynd i parken ökade från sex stycken till cirka 240. Det är t.ex. förhistoriska boplatser, fångstgropar och stensättningar, samt gamla fäbodar, husgrunder, bleckade träd och rösen. Tillsammans med den fantastiska naturen har många av fyndplatserna potential att skapa nya besöksmål i parken och gör parken attraktiv för nya grupper av besökare.

Projektet ”Grenseoverskridende besøksforvaltning for Fulufjellets nasjonalparker” ska öka samarbetet mellan Sverige och Norge samt ta fram en gemensam besöksstrategi för förvaltningen av Fulufjällets båda nationalparker. Kulturmiljöinventeringarna sommaren 2017, en i Sverige och en i Norge, är en del av Interregprojektet som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Ladda ner och läs hela rapporten ”Kulturmiljöinventering i Fulufjällets nationalpark 2017” här.